Effect van meer bewegen

“We weten uit heel veel studies dat er een duidelijk oorzakelijk verband is tussen bewegen en gezondheid”, zei onderzoeker Jochen Mierau van de Aletta Jacobs School of Public Health in Groningen. Hij en zijn medeonderzoekers hebben dat uitgedrukt in zorgkosten.

De onderzoekers hebben berekend wat meer sporten oplevert. Mierau: “Als in een buurt 20 procent sport en je zet dat af tegen een buurt waar 19 procent sport, zie je een verschil in zorgkosten per persoon van ongeveer 25 euro.”

Eerder was al bekend dat bewoners van armere wijken meer roken, minder bewegen en minder vaak lid zijn van sportverenigingen. In die wijken zijn de zorguitgaven hoger dan gemiddeld.

Uit dit onderzoek blijkt dat het stimuleren van stoppen met roken en het lid worden van sportverenigingen in alle wijken tot lagere zorguitgaven leidt, ongeacht hun sociaaleconomische samenstelling. Het stimuleren van bewegen, buiten een sportvereniging om, werkt vooral in armere wijken.

https://nos.nl/artikel/2317109-minder-roken-en-meer-bewegen-kunnen-zorguitgaven-fors-terugdringen.html