Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie voor jongeren en volwassenen

Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?
De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.


De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.Wanneer u slaapproblemen ervaart door het onderstaande bent u aan het juiste adres bij de Slaapoefentherapeut.

 • inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
 • een vol hoofd/ piekeren
 • overgangsklachten
 • angst/paniek
 • ademhalingsproblemen
 • pijn!
 • opgebrand zijn
 • concentratie problemen
 • bewegingsarmoede
 • disbalans in uw leven
 • onzekerheid
 • gedrags- leerproblemen

Ook bij meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn en stress kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

Hoe ziet de slaapbehandeling eruit?


Intake:
U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.


Vragenlijsten:

Om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen zijn tijdens de behandeling, maken wij gebruik van vragenlijsten.

Behandeldoel/plan:
Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.


De behandelingen:
De behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

Eindrapportage:
Deze gaat naar uw huisarts of specialist. Vriendelijk verzoeken wij u om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek, deze krijgt u via de mail toegezonden.

Ook voor slaapoefentherapie kan u zonder verwijzing van een arts zelf een afspraak bij ons maken. Met uitzondering van jonge kinderen, daarbij is een verwijzing van slaapoefentherapie wel nodig, omdat eerst medische oorzaken uitgesloten moeten worden.

Voor meer informatie kan u kijken op www.slaapoefentherapie.nl