Voorlichting over blessurepreventie bij V.V. Brederodes

Op vrijdag 2 november en vrijdag 9 november gaan wij presentaties geven bij VV Brederodes over de laatste inzichten op het gebied van blessurepreventie, een ‘goede’ warming-up en loopscholing. De presentaties zullen bestaan uit een theorie gedeelte met hierop volgend de praktische toepassing op het veld. Dit is toegankelijk voor alle jeugdtrainers van VV Brederodes

Klik hier voor meer informatiehttps://www.facebook.com/VianenFysio/photos/pcb.1160210640822354/1160208530822565/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDHa7uvkXOdfp4_mVTuPoGe4OatugO-SXIWAmQ7u_57v0bRwoEYSeQYDuaQ3ZeQUc9H21MgWDrYfYXi&__xts__%5B0%5D=68.ARAWyTyn-EzOLAHBpyGfvnE1MKa4ZVjHpxuX5QHRvI2_QuCvuR-zgJLcZLV–RZi0TXBGqNiscLtG1ILTAnNXKO-Zn11X3AK5ZbolQ7RWQ6DkatdWNhaNpJyfRuzxdLvvOUMhZmhenF5BpX36Y8QBpAAPsV6pEhQfR78Yftp-yVC2hKqNCtjzCU6D_xsKYRgNTrAgKWuFDVJlzKZDEfRKkioRS8